Holsteiner Logo

Holsteinska Stostammarna

Den holsteinska aveln levrerar sen lång tid tillbaka mycket framgångsrika sport- och avelshästar.Detta är inte av en slump utan resultatet av genomavlade stostammar och lång erfarenhet och kunskap om aveln. Därför är det absolut nödvändigt att känna till stostammarna!

Alla hingstar och internationella sporthästat är ordnade in under resp. stostammar. Här har man tagit med all tillgänglig information från både in- och utland. Alla holsteinska stostammar från nummer 4 till 8900 finns angivna med samtliga godkända hingstar, där premieringssegrarna och bruksprovsvinnarna är speciellt markerade.

Dessa data är hämtade ur boken "Holsteiner Stutenstämme" skriven och sammanställd av Claus Schridde. Den utgavs första gången 2002 i Asmussen Verlag och redan våren 2008 gavs den tredje upplagan ut. 87 stostammar är illustrerade på helsides härstamningstablåer där det framgår vilka grenar de godkända hingstarna tillhör. Det omfångrika bildmaterialet består av 90 färgfotos och 60 dels ännu inte publicerade svart / vitfotos av hingstmödrar och mödrar till internationella topphästar.

Boken innehåller inga tyska texter vilket gör att uppfödare från alla länder utan problem kan arbeta med den. En sida förklarar förkortningar med en översättning till engelska. Boken kan beställas direkt från Asmussen Verlag. Förlaget levererar sina böcker över hela världen. Holsteiner Stutenstämme är ett absolut måste för alla som befattar sig med den holsteinska avelns genetiska samband.
A sample mare line with pictures can be found under 18 b 1.


Pfeil