Holsteiner Logo

Linie żeńskie rasy holsztyńskiej

Hodowla koni rasy holsztyńskiej od dziesięcioleci daje wybitne konie sportowe i hodowlane odnoszące sukcesy na arenie międzynarodowej. Wyhodowanie takich koni nie jest wynikiem przypadkowego działania, lecz efektem czystych linii klaczy-matek oraz długoletniego doświadczenia hodowców, a znajomość linii żeńskich okazuje się w tej sytuacji nieodzowna. Pierwsze dwa wydania Holsteiner Stutenstämme (Linie żeńskie rasy holsztyńskiej) cieszyły się wielką popularnością, a ich nakład szybko został wyczerpany, co spowodowało, że konieczna stała się nowa edycja.

Niniejsze, 3. już wydanie zostało pomyślane jako pozycja encyklopedyczna. Obszerny materiał zdjęciowy zawiera ponad 90 kolorowych i 60, częściowo już historycznych, fotografii czarno-białych wraz z licznymi dotąd nie opublikowanymi zdjęciami przedstawiającymi matki ogierów oraz matki wybitnych koni odnoszących sukcesy międzynarodowe.

Wszystkie ogiery i konie sportowe startujące w konkursach o znaczeniu międzynarodowym zostały przyporządkowane do linii po matkach. Równocześnie dołączono wszelkie dostępne na ten temat informacje z Niemiec i innych krajów. Przedstawione zostały rody holsztyńskie od numeru 4 do 8900 wraz z bonitowanymi ogierami, w szczególności uwzględnieni są zwycięzcy testów bonitacyjnych i prób dzielności. 87 linii przedstawiono za pomocą całostronicowych tablic genealogicznych, ukazujących, z których odgałęzień pochodzą bonitowane ogiery. "Holsteiner Stutenstämme" (Linie żeńskie rasy holsztyńskiej), 3. wydanie – pozycja obowiązkowa dla każdego, kto zajmuje się genetycznymi powiązaniami w hodowli rasy holsztyńskiej.
A sample mare line with pictures can be found under 18 b 1.


Pfeil