Holsteiner Logo

Holstein Mare Lines


4000

Contenaro, Db., * Holst. 2005, v. Contender u. G-Simpel v. Sevillano xx-Landgraf I, Ldb. Moritzburg

4025

Bavaria Blue, Sch., * Holst. 88, v. Athlet Z u. Saskia v. Lepanto-Farnese, PB Bay.
Caligula I, Db., * Holst. 93, v. Cambridge u. Asteria v. Landego-Roman, PB Bay., Holst.
Caligula II, Db., * Holst. 96, v. Cambridge-Landego-Roman, PB Holst.
Copenhagen, B., * Holst. 91, v. Calato u. Liberale v. Sherry Netherland xx-Aldato, Reitpferd
C??, B., * Holst. 2005, v. Caretino u. Havett v. Lavall I-Calypso I, PB Mecklbg.
L’Acteur, Db., * Holst. 2000, v. Lorentin I u. Zaronda v. Raimondo-Roman, PB SWE
Lagano, B., * Holst. 78, v. Leander u. Las Vegas v. Roman-Aldato, Holst. Verb., DK
Lancetto, B., * Holst. 86, v. Landgraf I u. Ulypse v. Calypso I-Aldato, Holst. Verb., PB Sanh., Holst.
Largo W, B., * Holst. 2000, v. Lavaletto u. Helia III v. Calato-Sherry Netherland xx, PB BEL
Laveno, Db., * Holst. 87, v. Lago Maggiore u. Fiestal v. Farnese-Cottage Son xx, PB Rhpfs.
Lord Sherry, B., * Bay. 95, v. Lord Incipit u. Pusta (Cinderella) v. Calypso II-Sherry Netherland xx, PB Bay.
Monopol, Sch., * Holst. 72, v. Moltke I u. Bambina v. Aldato-Lothar, PB AUS
Quality Touch Z, B., * Zang. 92, v. Quick Star u. Sevada v. Landgraf I-Roman, PB Zang.
Royal Touch, B., * NL 98, v. Lux Z u. Cantate I v. Capitol I-Caletto II, PB NL
Sir Lord, Db., * Holst. 94, v. Sir Shostakovich xx u. Dorett V v. Lord-Calypso I, PB Zang.
Whitesnake, Sch., * NL 2003, v. Cavalier-Corofino I-Leuthen II, PB NL

sowie die internat. erf. Springpferde
Classic Touch (v. Caletto II u. Sevada v. Landgraf I-Roman) Ludger Beerbaum bzw. Ralf Schneider
Lavantus (v. Liostro u. Osteria v. Roman) Franz-Josef Heitzer

4038

Merino, B., * Holst. 41, v. Meisterwurf-Farmer, DE Holst.

4063

Conquest v/d Helle, Sch., * Holst. 2002, v. Corrado I u. Florida II v. Calando I-Fernando, PB BEL
Jefferson, B., * Holst. 98, v. Julio Mariner xx u. Ungarin III v. Fernando-Roman, PB Holst.
Lambada, B., * Holst. 87, v. Landgraf I u. Ungarin III v. Fernando-Roman, PB Rhpfs., Thür.

u. das internat. erf. Vielseitigkeitspferd Ladad (v. Ladykiller xx-Antonio) Herbert Blöcker

4093

Loutano, Db., * Holst. 88, v. Landgraf I u. Troja v. Calypso I-Landgraf I, Holst. Verb.
Metternich, B., * Holst. 85, v. Marmor u. Troja v. Calypso I-Landgraf I, PB Holst., USA
Pilot pur of Kenia, B., * Westf. 97, v. Pavarotti v. d. Helle-Pilot-Debütant, PB Westf.
Pfeil

Asmussen Verlag
Sandra Asmussen
Bücherott 1
D - 24395 Gelting
Telefon: +49 (0) 46 43 -  9 33
Telefax: +49 (0) 46 43 -  18 51 95 

Email: info@holsteiner-stutenstaemme.com
Holsteiner95
Asmussen-Verlag Bücher zum Pferd
IMPRESSUM - Datenschutz
Links