Holsteiner Logo

Holsteiner Stutenstämme


6020

Landtänzer, Db., * Holst. 93, v. Loutano u. P-Carina v. Cor de la Bryère-Colombo, PB NL
Lord Silvester, B., * Holst. 92, v. Lord u. Wonne II v. Silvester-Carneval, PB Hess.

6028

Lazaro, B., * Holst. 2005, v. Ladas u. K-Jocy v. Sir Shostakovich xx-Roberto, PB Mecklbg.
Loreto, B., * Holst. 2000, v. Lorentin I u. K-Jocy v. Sir Shostakovich xx-Roberto, Ldb. Neustadt/D.

6042

Cor Noir, R., * Holst. 87, v. Cor de la Bryère u. Paranka v. Marmor-Matador, PB USA
Dolany, Schwb., * Holst. 97, v. Donnerhall u. Catania III v. Cor de la Bryère-Marmor, Holst. Verb.
Lindberg B, B., * Holst. 88, v. Lord u. Rinta v. Flamingo-Sherry Netherland xx, PB AUT

und das internat. erf. Dressurpferd Chacomo (v. Calypso I u. Paranka v. Marmor-Matador-Magnus-Marius-Jüngling) Alexandra Simons-de Ridder

6082

Casanova, Sch., * Holst. 93, v. Calato u. Auguste v. Lord-Landgraf I, PB DK
Champ’s Ass, B., * Holst. 99, v. Chamonix u. Kornblume v. Coronado I-Ligorett, PB Holst., SPR erf. mit Marcel Buchheim
Sir Sting, Sch., * Holst. 95, v. Sir Shostakovich xx u. Vita v. Caprivi u. Odina v. Rocco, PB Mecklbg.

u. das erf. Springpferd Cliff 28 (v. Cantus u. Odina v. Rocco-Ganeff-Faber) Tjark Nagel

6085

Acordelli, B., * Bawue. 2000, v. Acord II u. Corina v. Cor de la Bryère-Landgraf I, PB Bawue.
Cabaret, B., * Holst. 80, v. Cor de la Bryère u. Gustia v. Landgraf I u. Austria v. Consul, PB USA
Chico Z, B., * Zang. 2004, v. Chicago Z u. H-Campina v. Campione Z-Calvados II, PB Zang.
Lenz, Sch., * Holst. 82, v. Lagos u. Französin v. Aldato u. Austria v. Consul, Holst. Verb., USA
Lordinio, B., * Bawue. 2003, v. Lordano u. Corina v. Cor de la Bryère-Landgraf I, PB Bawue.
Saluut, B., * Holst. 76, v. Ronald u. Elma v. Fanfar u. Austria v. Consul, PB NL, GB

u. das internat erf.
Dressurpferd Corlandus (v. Cor de la Bryère u. Gustia v. Landgraf I-Consul) Margit Otto Crépin (FRA)
Springpferd London 2 (v. Landgraf I u. Austria v. Consul-Marschall) Simone Dietz
Pfeil

Asmussen Verlag
Sandra Asmussen
Bücherott 1
D - 24395 Gelting
Telefon: +49 (0) 46 43 -  9 33
Telefax: +49 (0) 46 43 -  18 51 95 

Email: info@holsteiner-stutenstaemme.com
Holsteiner95
Asmussen-Verlag Bücher zum Pferd
IMPRESSUM - Datenschutz
Links