Holsteiner Logo

Holstein Mare Lines


7187

Camus, B., * Holst. 89, v. Calypso I u. Toxy v. Cortino I-Marlon xx, PB BEL
Casino, Db., * Holst. 90, v. Caretino u. Trivia v. Carneval-Narciss, Holst. Verb.
Liberal, B., * Holst. 85, v. Lacapo u. Trivia v. Carneval-Narciss, Ldb. Warendorf

7214

(über Fleppe 215915847 v. Lohgerber)
Donnerzauber, R., * 95, v. Donnerschlag u. Ismaela v. Istanbul/T.-September, PB Bay.
Nagant, B., * Bay. 78, v. Nathusius u. Fatima v. September-Florin, PB Bay.

7299

C-Indoctro I, Db., * Holst. 90, v. Capitol I u. Vanessa VII v. Caletto II-Calypso I, PB NL
C-Indoctro II, B ., * Holst. 94, v. Capitol I-Caletto II-Calypso I, PB FRA, SUI
Cassineto (Candola), B., * Holst. 2000, v. Cassini I u. Musica I v. Redfort-Capitol I, LH Ldg. Moritzburg
Lentföhrden, B., * NL 2003, v. Lennard u. Ninja BW v. Corofino I-Calypso I, PB NL
Monaco, Schwb., * Holst. 78, v. Manchester u. Cala v. Colombo-Freischärler, PB Holst.

u. das internat erf. Springpferd Lord Luis (v. Lasino u. Eira I v. Alcatraz-Caletto II-Calypso I-Sherry Netherland xx) Alois Pollmann-Schweckhorst

7369

Araconit, B., * Holst. 93, v. Acord II u. Vanessa v. Columbus-Wildfeuer, PB Bawue.
Chardon, B., * Holst. 96, v. Campione u. B-Lara v. Landgraf I-Caletto II, PB Westf.
Rabino, Schwb., * Holst. 90, v. Ramiro u. Wonne I v. Calypso II-Ladykiller xx, Ldb. Celle

u. das internat erf. Springpferd Alvaretto (v. Aloubé Z u. Thylena v. Carneval) mit Meredith Michaels bzw. Margie Goldstein/USA

7426

Liras, B., * DK 81, v. Limelight u. Ramino v. Raimondo-Sir Scot xx, PB DK

7492

Lamborghini Boy, B., * Holst. 90, v. Le Grand I u. Ithaka v. Martell II-Faßbinder, PB Bay.
Pfeil

Asmussen Verlag
Sandra Asmussen
Bücherott 1
D - 24395 Gelting
Telefon: +49 (0) 46 43 -  9 33
Telefax: +49 (0) 46 43 -  18 51 95 

Email: info@holsteiner-stutenstaemme.com
Holsteiner95
Asmussen-Verlag Bücher zum Pferd
IMPRESSUM - Datenschutz
Links