Holsteiner Logo

Holsteiner Stutenstämme


223 a

Ali, B., * Holst. 1890, v. Adjutant u. Dampfschiff v. Bojar-Y. Burlington, Ldb. Traventhal
Falb, B., * Holst. 1892, v. Adjutant u. Dampfschiff v. Bojar-Y. Burlington, Ldb. Traventhal
Heinerle, B., * Holst. 38, v. Heiner u. Carmen v. Makler I-Neidhard, Ldb. Traventhal
Magnat, Sch., * Holst. 36, v. Makler I u. Ursel v. Neidhard-Landgraf, PB Holst.
Martin, B., * Holst. 43, v. Maki I u. Vera v. Oktant-Meergeist, PB Holst.
Matrose, Sch., * Holst. 40, v. Makler I u. Treuherz v. Neidhard-Landgraf, PB Holst., Hess.
Meistergrad, B., * Holst. 43, v. Meisterjäger u. Drahtige v. Makler I-Neidhard, Ldb. Traventhal
Oktober, B., * Holst. 30, v. Oktavian u. Fanfare v. Weidmann-Kürassier, Ldb. Traventhal

223 b

Camposanto, Sch., * Holst. 94, v. Carthago u. Alme v. Landgraf I-Fabulus, PB Bay.
Cleveland, B., * Holst. 91, v. Calypso I u. Teska v. Ladalco-Roman, PB Hess.
Colman, Sch., * Holst. 96, v. Carthago u. Rosenquarz v. Lord-Marlon xx, PB Holst.
Conello, Db., * Holst. 98, v. Coriano u. Doreen XI v. Reichsgraf-Lord, Holst. Verb.
Consor, B., * Holst. 94, v. Cor de la Bryère u. Zanett v. Landgraf I-Fabulus, PB POL
De Kooning, F., * Holst. 2000, v. Donnerhall u. Troja v. Calypso I-Ladalco, PB Westf.
Grant I, B., * Holst. 51, v. Gaugraf u. Eherne v. Heidelberg-Loretto, Ldb. Traventhal
Grant II, B., * Holst. 52, v. Gaugraf-Heidelberg-Loretto, Ldb. Traventhal, PB DK
Heimchen, B., * Holst. 37, v. Heinitz u. Anske v. Narziß-Omar, Ldb. Traventhal
Heini, B., * Holst. 38, v. Heintz u. Recia v. Schiller-Orkan, Ldb. Traventhal
Leon, B., * Holst. 78, v. Leander u. Havarie v. Marlon xx-Heidelberg, PB Hess.
Loredano, F., * Holst. 2001, v. Lordanos u. Mayomy v. Alcatraz-Carthago, Ldb. Moritzburg, PB Oldbg.
Mirko, R., * Holst. 33, v. Mirza u. Chaise v. Matthias-Wildfang, Ldb. Traventhal
Nero, B., * Holst. 47, v. Nenndorf u. Teutonin v. Heino, DE Holst.
Oktavus, B., * Holst. 26, v. Oktavian u. Übermütige v. First-Schiller, Ldb. Traventhal

u. das internat. erf. Springpferd Conny 55 (v. Calypso III u. Havarie v. Marlon xx-Heidelberg) Evelyne Blaton (BEL)

225

Ethelbert, B., * Holst. 1874, v. St. Fagans xx u. Adolphine v. Hannibal-Protokol, Ldb. Traventhal

226

Gauß, B., * Holst. 46, v. Logarithmus u. Rameli v. Lorenzo I, DE Holst.

230

Meisterschuß, B., * Holst. 20, v. Schiller u. Fähre v. Lord-Ali, Ldb. Traventhal
Nobel, B., * Holst. 49, v. Nestroy u. Delva v. Lichtblick, Ldb. Dillenburg
Treuenfels, Db., * Holst. 46, v. Trebonius xx u. Ordune, DE Holst.

235

Gasthörer, Db., * Holst. 46, v. Logarithmus u. Straffe v. Heino-Nurmi, Ldb. Traventhal

238

Acalwahn, F., * Holst. 84, v. Ahorn Z u. Sinja v. Calypso I-Wahnfried, PB Hess., Ldb. Dillenburg
Airforce, B., * Holst. 90, v. Ahorn Z u. Sinja v. Calypso I-Wahnfried, PB Sachs., Bay.
Capucino, B., * Holst. 89, v. Corrado I u. Soirée v. Rubens-Mabuse, PB AUT, HLP-Sieger
Constantin, B., * Holst. 90, v. Cor de la Bryère u. Primel v. Landmeister-Sawara xx, PB Bawue.
Love Sopreme, B., * Holst. 99, v. Limbus u. Ballade V v. Königspark xx-Ronald, PB Mecklbg., POL
Norden, B., * Holst. 29, v. Nordhäuser-Rübezahl-Lützow, Ldb. Traventhal
Oranier, B., * Holst. 39, v. Ortolan-Odem-Firn, Ldb. Traventhal
Waldus, B., * DK 79, v. Wahnfried u. Mermaid v. Marishka xx-Grant II, PB Holst.

u. die internat. erf. Springpferde
Catania 43 (v. Carthago u. Ballade V v. Königspark xx-Ronald) Frank Plock
Tovia (v. Lord u. Ovia v. Saramento Song xx) Achaz v. Buchwaldt

241

Cansas, Sch., * Holst. 75, v. Cor de la Bryère u. Babolna v. Raimond-Makart, Holst. Verb., PB Holst.
Lacour, B., * Holst. 94, v. Latus II u. Desiree II v. Caretino-Ricardo, PB Rhpfs.
Lord Bavaria, B., * Bay. 87, v. Lord Incipit u. Baroness v. Marlon xx-Raimond, PB Bay.
Markies, Sch., * Holst. 63, v. Manometer xx u. Eva v. Kollmar-Diamant, PB NL
Ritulano, B., * Oldbg. 94, v. Ritual u. R-Landgräfin v. Landgraf I-Marlon xx, PB Holst.
Sandro Cup, Db., * Mecklbg. 2002, v. Sandro Star u. Crisby v. Crosby-Waterman, PB Mecklbg.

das internat. erf. Springpferd Coriana (v. Corrado I u. Ursel v. Calypso I) Tim Grubb
Pfeil

Asmussen Verlag
Sandra Asmussen
Bücherott 1
D - 24395 Gelting
Telefon: +49 (0) 46 43 -  9 33
Telefax: +49 (0) 46 43 -  18 51 95 

Email: info@holsteiner-stutenstaemme.com
Holsteiner95
Asmussen-Verlag Bücher zum Pferd
IMPRESSUM - Datenschutz
Links